Inför Eurovision 2009: EBU justerar – Spanien röstar i semifinal 2

EUROVISION 2009. Den 28:e april meddelade EBU att Spanien inte längre kommer att rösta i den första semifinalen i Eurovision 2009 som planerat, utan att de har fått lov att byta till semifinal 2. Detta till följd av att det spanska nationella TV-bolaget TVE vill marknadsföra årets tävling mer.

Intresset för tävlingen har på senare tid dalat i Spanien, men i år tror TVE mycket på sitt eget bidrag och man tror också att man kan öka intresset för tävlingen med den här strategin.

Spanien hör till den till finalen i ESC direktkvalade gruppen ”de stora fyra” där vidare också Frankrike, Storbritannien och Tyskland hör hemma. Alla fyra måste sända en av semifinalerna och rösta i densamma och det är därför som Spanien alltså byter semifinal då de kommer ”tvingas” sända en semifinal som ligger närmre finalen.

 

Panelen analyserar!

Det är i nuläget svårt att sia om hur detta påverkar resultatet i någon riktning men två aspekter väcks dock. För det första så försvinner ju ett ”västland” ifrån den första semifinalen men det jämnar snarare ut fördelningen av de klassiska blocken då något fler östländer finns i andra semifinalen. För det andra däremot kommer dock mycket troligen både Andorra och Portugal tappa ”öronmärkta” röster då de nu blir lämnade kvar i första semifinalen utan Spanien som traditionellt sett brukar ge dessa två höga poäng. I det stora hela gör dock detta tävlingen lite mer oförutsägbar.