Reglerna för Dansk Melodi Grand Prix 2015

NATIONELLA UTTAGNINGAR. Efter att ha arrangerat Eurovision 2014 på hemmaplan ser nu Danmarks TV-bolag DR framåt mot 2015. Nu har man bekräftat deltagande i 2015 års tävling och i vanlig ordning ska man välja artist och bidrag genom Dansk Melodi Grand Prix.

Danska MGP arrangeras i Ålborg Kultur & Kongres Center (Gigantium) den 7 februari. Det blir femte gången gillt som Ålborg få stå värdstad för DMGP.

Likt de senaste åren blir det en nationell final med mellan 9-10 bidrag. 6 av dessa kommer från en nationell antagning (där en urvalsjury väljer ut bidragen) medan 3-4 resterande platser går till inbjudna kompositörer. I finalen kommer resultatet delas mellan tittarröster och juryröster. Från och med nu kan man skicka in bidrag till Dansk Melodi Grand Prix. Anmälan stänger den 8 september 2014 klockan 12:00 CET. Till 2014 års DGMP fick DR in rekordmånga 872 bidrag.

 

Reglerna för tävlingen

Här länkar vi till reglerna för tävlingen. Nedan följer en grov sammanställning:

 

– Danska medborgare får skicka in bidrag och tävla för Danmark. För icke-danska medborgare gäller det att man måste ha ”starka relationer till Danmark” såsom uppehållstillstånd, ha ett äktenskap med eller vara sammanboende med en dansk medborgare osv. De som dock inte har rätt att skicka in bidrag är anställda vid DR.

– Ett tävlingsbidrag får vara max 3 minuter långt och ej tidigare publicerat offentligt.

– Antalet maxbidrag per person är inte definierat.

– Språkvalet är helt fritt.

– Bidragen måste hållas fria från svordomar och olämpligt språkbruk. Det är också förbjudet att ha med politiska och/eller kommersiella uttalanden i låttexterna.

– Efter inskicket har stängts kommer en urvalsjury som tillsätts av DR själva att lyssna igenom alla inskickade bidrag och därefter välja ut 6 stycken bidrag. Under den processen kommer inte urvalsjuryn veta om vilka som har skrivit låtarnas text respektive gjort låtarnas musik.

– Bidragen som väljs ut kommer att publiceras av DR vid ett särskilt tillfälle. Fram till detta tillfälle hålls låttitlar och namnen på låtskrivarna hemliga.

– Vid scenframträdandet kommer all musik att vara förinspelad men både huvudsång och körsång måste göras live. I DGMP får varje bidrag ha som mest 6 personer på scenen. Lägsta deltagarålder för scenartist är 16 år.

– Det är DR som väljer ut artisterna till de 6 bidrag som urvalsjuryn tar ut. Detta görs i samråd med låtskrivarna till respektive bidrag, men DR har högsta ordet i valet av respektive artist. Det är också DR som i samråd med den vinnande låtens låtskrivare som bestämmer om den vinnande artisten också får representera Danmark i ESC 2015.

– DR har all rätt att när som helst diskvalificera bidrag, artister och låtskrivare som bryter mot reglerna.